Οι κάτωθι Όροι και Προϋποθέσεις της εταιρείας «ΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΜΙΧΟΣ ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «NUTREE» και αριθμό ΓΕΜΥ: 146012902000 (εφεξής «η Εταιρεία, «εμείς» ή «εμάς»), η οποία εδρεύει στον Δήμο Βάρης επί της οδού Αναγυρούντος 36 ΤΚ: 16672, Ελλάδα, θα εφαρμόζονται στις συμφωνίες και συμβάσεις συνεργασίας χονδρικής με άλλες εταιρείες καθώς και στη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος (λιανικό εμπόριο) με το εμπορικό σήμα NUTREE το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nutree.gr (στο εξής αναφερόμενοι ως «Όροι»), αποτελούν μια Σύμβαση ανάμεσα στο Διαχειριστή της παρούσας Ιστοσελίδας (στο εξής αναφερόμενος ως «Διαχειριστής»,) και Εσάς (στο εξής αναφερόμενος ως «Πελάτης»,), η οποία προσδιορίζει τους Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης στην Ιστοσελίδα και σε οποιαδήποτε προϊόντα ή/και υπηρεσίες (συλλογικά, «Ιστότοπος», «Ιστοσελίδα» ή «Υπηρεσίες»). 

Εάν κάποιος χρήστης ή συμβαλλόμενο μέρος λιανικού ή χονδρικού εμπορίου δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών εντός και εκτός του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας

1.      Όροι χρήσης ιστοσελίδας


1.1 Αυτή η σελίδα (μαζί με την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική των Cookie σάς αναφέρει τους όρους χρήσης βάσει των οποίων μπορείτε να κάνετε χρήση του ιστότοπού μας στον τομέα
www.nutree.gr (ο «Ιστότοπος» ή η «Ιστοσελίδα»).

1.2 Η πρόσβασή σας και η χρήση του ιστότοπου υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης και σε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Χρήσης και ότι συμφωνείτε να τους συμμορφώνεστε. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να αποφύγετε τη χρήση της Ιστοσελίδας μας.

1.3 Ο ιστότοπος είναι ένας ιστότοπος που διαχειρίζεται η εταιρεία.

1.4 Όλες οι αναφορές σε «μας», «εμάς» ή «εμείς», στους παρόντες Όρους Χρήσης θεωρείται ότι αναφέρονται στην εταιρεία.

2. Πρόσβαση στον ιστότοπό μας


2.1 Η πρόσβαση στον Ιστότοπό μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε στον Ιστότοπό μας χωρίς προειδοποίηση (δείτε παρακάτω). Δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

2.2 Κατά καιρούς, ενδέχεται να περιορίζουμε την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του Ιστότοπού μας ή σε ολόκληρο τον Ιστότοπό μας σε χρήστες. Εάν παραστεί ανάγκη, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβαση στον Ιστότοπό μας ή να τον διακόψουμε επ’ αόριστον.

2.3 Εάν επιλέξετε ή σας παρέχεται κωδικός αναγνώρισης χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας μας, πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και δεν πρέπει να τις αποκαλύπτετε σε τρίτους. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε επιλεγεί από εσάς είτε εκχωρηθεί από εμάς, ανά πάσα στιγμή, εάν κατά τη γνώμη μας δεν έχετε συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης.

2.4 Είστε υπεύθυνοι να κάνετε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας. Είστε επίσης υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπό μας μέσω της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο γνωρίζουν αυτούς τους όρους και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

3. Περιορισμός πρόσβασης


3.1 Έχουμε το δικαίωμα να απαγορεύσουμε ή/και να διακόψουμε τη μετάδοση της Ιστοσελίδας (ή τη λειτουργία πολλών από τις υπηρεσίες της) σε οποιονδήποτε χρήστη, εφόσον σύμφωνα με την εύλογη κρίση μας πιστεύουμε ότι αυτή η πρόσβαση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο εμάς ή/και την χρήστη ή/και οποιοδήποτε τρίτο μέρος, καθώς και ότι ο χρήστης έχει παραβιάσει τους Όρους Χρήσης ή/και τη νομοθεσία.

3.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε τη λειτουργία του ιστότοπου (ή τη λειτουργία πολλών από τις υπηρεσίες του) λόγω εργασιών ενημέρωσης, βελτίωσης λογισμικού ή βελτίωσης των λειτουργιών ασφαλείας του. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ιστότοπος δεν θα είναι προσβάσιμος από τους χρήστες.

3.3 Ο πελάτης που πραγματοποιεί μια αγορά μέσω διαδικτύου δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή του προϊόντος που αγόρασε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Σε συνεργασίες χονδρικής (B2B) οι επιστροφές προϊόντων γίνονται μόνο κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία και σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές μετά από 5 εργάσιμες ημέρες από την τιμολόγηση των προϊόντων.


4. Διαδικασία παραγγελιών και
online αγορών

4.1. Οποιαδήποτε παραγγελία μπορεί να αλλάξει ή να ακυρωθεί, μέχρι τη στιγμή της εκτέλεσης, είτε τηλεφωνικά (2130904441) είτε μέσω e-mail (
info@nutree.gr), αναφέροντας τον αριθμό της παραγγελίας σας. Εάν η παραγγελία σας έχει ήδη αποσταλεί, δεν μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας.

4.2 Σε περίπτωση που τα προϊόντα της παραγγελίας σας επιθυμείτε να επιστραφούν στην εταιρεία μας λόγω ελαττώματος ή λανθασμένης παράδοσης από την εταιρεία μας, η επιστροφή αυτή γίνεται μόνο κατόπιν συνεννόησης με την
NUTREE (και εφόσον η σχετική επικοινωνία γίνει εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία τιμολόγησης των προϊόντων για τις περιπτώσεις ελαττωματικών προϊόντων), τηλεφωνικά στο 2130904441 ή μέσω email στο info@nutree.gr στη διεύθυνση Αναγυρούντος 36, Βάρη 16672, Ελλάδα. Σε καμιά άλλη περίπτωση πέραν του κατασκευαστικού ελαττώματος ή λανθασμένης παράδοσης δεν γίνονται αποδεκτές οι επιστροφές των προϊόντων στην εταιρεία.

4.3 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα στις τιμές, τα χαρακτηριστικά και τις φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η μεταφορά εμπορευμάτων γίνεται με ευθύνη του πελάτη.

4.4 Διαδικασία Αγοράς

4.4.1 Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά ενός προϊόντος μέσω του προσωπικού λογαριασμού (account), που καλείται να συστήσει. Στο στάδιο της εγγραφής του συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση αποστολής του προϊόντος, ηλεκτρονική διεύθυνση), ενώ δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται, κατόπιν προσεκτικής ανάγνωσης, τους παρόντες όρους.

4.4.2 Αφού συνδεθεί ο πελάτης στην ιστοσελίδα, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού, επιλέγει το προϊόν που τον ενδιαφέρει. Ειδικότεροι όροι μπορούν να ισχύουν ιδιαίτερα στην περίπτωση των προϊόντων που προσφέρονται σε ειδικές εκπτωτικές τιμές για περιορισμένο χρονικό διάστημα και φέρουν ειδική προς τούτο σήμανση.

4.4.3 Εν συνεχεία ο ενδιαφερόμενος καλείται να επιλέξει τον τρόπο εξόφλησής του επιλεγέντος προϊόντος / προϊόντων.

4.4.4 Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πραγματοποιείται με το πάτημα του πλήκτρου “Ολοκλήρωση παραγγελίας”. Στο σημείο αυτό, στην περίπτωση που έχει επιλεγεί ως μέσο πληρωμής πχ. πιστωτική κάρτα ή PayPal κλπ., το ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στην αξία του προϊόντος, δεσμεύεται στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

4.4.5. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας και αφού βεβαιωθεί η εξόφληση του επιλεγέντος προϊόντος (εξαίρεση θεσπίζεται στην περίπτωση που έχει επιλεγεί ως μέσο πληρωμής αντικαταβολή εφόσον υπάρχει διαθέσιμη η επιλογή αυτή, οπότε και το προϊόν εξοφλείται ταυτόχρονα με την παράδοσή του), αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του χρήστη σχετική βεβαίωση, στην οποία αναγράφονται τα εξής στοιχεία: αρ. παραγγελίας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση χρέωσης & παράδοσης, στοιχεία προϊόντων, ποσό που καταβλήθηκε ή αναμένεται να καταβληθεί.

4.4.6 Κατά την αποστολή της παραγγελίας ο πελάτης λαμβάνει νέο ηλεκτρονικό μήνυμα, μέσω του οποίου ενημερώνεται για την αποστολή και τον κωδικό αυτής.

4.4.7 Κατά την παράδοση του προϊόντος επισυνάπτονται και χορηγούνται προς τον πελάτη τα νόμιμα παραστατικά (απόδειξη λιανικής), στα οποία εμπεριέχεται η αξία της αγοράς.

4.4.8 Αναφορικά με την προώθηση, διάθεση και αγορά των προϊόντων εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα με το Ν.3587/2007), αλλά και οι εκδοθείσες Οδηγίες με βάση το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.5 Τρόποι Πληρωμής

Με αποκλειστικό γνώμονα τη διευκόλυνση των συναλλαγών με την Εταιρεία, παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποπληρώσει το τίμημα, που αντιστοιχεί στο επιλεγέν προϊόν, με κάθε δυνατό τρόπο.

4.5.1. Πληρωμή με Αντικαταβολή

Η πληρωμή με αντικαταβολή ορίζεται από 10 εύρω έως 150 ευρώ και το ποσό της πληρωμής εξοφλείται στον υπάλληλο της courier την ώρα της παράδοσης του δέματος. Η αντικαταβολή χρεώνεται 2,50 € πλέον νομίμου ποσοστού Φ.Π.Α. ανεξαρτήτως ποσού παραγγελίας. Αυτή η χρέωση δύναται να μεταβληθεί χωρίς να προηγείται ειδοποίηση και αφορά την υπηρεσία αντικαταβολής της συνεργαζόμενης εταιρείας μεταφορών και όχι της εταιρείας μας. Εν ολίγοις, η χρέωση γίνεται από το συνεργαζόμενο courier και δεν αφορά η υπηρεσία της εταιρεία μας.

4.5.2 Πληρωμή με χρήση Πιστωτικής κάρτας

4.5.2.1 Η εταιρεία ούτε επεμβαίνει ούτε έχει κάποια σχέση με την ακολουθούμενη ηλεκτρονική διαδικασία πληρωμής, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνες είναι οι τράπεζες. Ως εκ τούτου, δεν είναι σε θέση να αποθηκεύει ή να επεξεργάζεται στοιχεία πιστωτικών καρτών. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που θέλετε να αγοράσετε ένα προϊόν, οφείλετε να επανεισάγετε τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας και να δηλώσετε ρητά ότι είστε ο κάτοχος της κάρτας ή πραγματοποιείτε νόμιμη χρήση αυτής.

4.5.2.2 Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων, που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των σχετικών συναλλαγών.

4.5.2.3 Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής κάρτας ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης αυτής.

4.5.2.4 Δια της παροχής στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλούται η συναίνεση του ενδιαφερομένου για δέσμευση του ποσού της προσφοράς και χρέωση της πιστωτικής του κάρτας.

4.5.2.5 Στην περίπτωση, κατά την οποία η συναλλαγή, η οποία διενεργείται μέσω της πιστωτικής κάρτας, απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, η αγορά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και θα πρέπει εναλλακτικά να επιλεγεί κάποιος άλλος τρόπος πληρωμής.

4.5.2.6 Ουδεμία ευθύνη βαρύνει την εταιρεία στις περιπτώσεις εκείνες, κατά τις οποίες η χρέωση ή δέσμευση ποσού στην πιστωτική κάρτα δεν πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα του Παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του Πάροχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP) της τράπεζας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις της αστοχίας υλικού (hardware) ή λογισμικού (software), αλλά και της μη έγκαιρης ενημέρωσης της εταιρείας για ολοκλήρωση της συναλλαγής.

4.5.3 Πληρωμή με χρήση Χρεωστικής κάρτας

Το σύστημα μας, παρέχει την δυνατότητα να εξοφλήσετε το σύνολο της παραγγελίας σας με ηλεκτρονική πληρωμή, χρησιμοποιώντας τα πεδία της πιστωτικής κάρτας. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις δόσεις που σας αναλογούν, εφόσον η κάρτα σας δεν το υποστηρίζει.

4.6. Παράδοση των προϊόντων

Ο πελάτης/χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.nutree.gr έχει τη δυνατότητα να παραλάβει τα προϊόντα μέσω συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας.

4.7 Αποστολή προϊόντων

4.7.1 Η εταιρεία δεν εγγυάται ούτε τον ακριβή χρόνο άφιξης, ούτε την ακριβή ώρα παράδοσης των προϊόντων της κάθε παραγγελίας. Αποκλειστική ευθύνη για την μεταφορά και παράδοση διαθέτουν οι συνεργαζόμενες με εμάς μεταφορικές εταιρείες. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε τυχερά γεγονότα ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχό της. Η επιχείρησή μας διασφαλίζει και ευθύνεται για την τυχόν μη προσήκουσα παράδοση της παραγγελίας του πελάτη/χρήστη στην μεταφορική εταιρία, από τη δε παράδοση ο κίνδυνος μετατίθεται στον αγοραστή κατ’ άρθρο 524 ΑΚ.

4.7.2 Σε κάθε περίπτωση με γνώμονα πάντα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών/χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.nutree.gr η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την έγκαιρη μεταφορά της παραγγελίας στον πελάτη/χρήστη.

4.8 Μεταβολές τιμών

Η εταιρεία  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις παρούσες τιμές των προϊόντων όπως αυτές αναγράφονται στην ιστοσελίδας της και στους τιμοκαταλόγους χονδρικής και υπερ-χονδρικής που παρέχονται σε τρίτες εταιρείες (πελάτες) δίχως να υποχρεούται να ειδοποιήσει τους χρήστες και πελάτες αυτής σε προηγούμενο χρόνο. Οι τροποποιήσεις και αλλαγές τιμών τίθενται σε ισχύ άμεσα, από την ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί την συγκεκριμένη ιστοσελίδα, δέχεται την αποδοχή αυτών των αλλαγών.  Για τον συγκεκριμένο λόγο, συνιστάμε την προσοχή του χρήστη σε οποιαδήποτε μεταβολή τιμής προκειμένου να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στις τιμές των προϊόντων. Οι μεταβολές τιμών δύναται να γίνονται σε όλων των ειδών των τιμών είτε πρόκειται για απλή τιμή, είτε για on line, είτε για προσφορά της εταιρείας.

4.9 Ασφάλεια συναλλαγών

O ιστότοπος www.nutree.gr προσφέρει ασφάλεια μέσω κρυπτογράφησης SSL AES 256bit, μια πλέον αξιόπιστη τεχνολογία που χρησιμοποιείται παγκόσμια για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω Internet. Σε οποιοδήποτε σημείο της ιστοσελίδας ζητείται η εισαγωγή προσωπικών στοιχείων, ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την τεχνολογία SSL, ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να διακινούνται κρυπτογραφημένα στο διακομιστή μας.

H κρυπτογράφηση SSL AES 256bit, χρησιμοποιεί κλειδί μεγέθους 2048bit το οποίο είναι το ασφαλέστερο που υπάρχει σήμερα στην τεχνολογία SSL.

Μπορείτε να διαπιστώσετε αν βρίσκεστε σε ασφαλή σύνδεση βλέποντας το λουκέτο που εμφανίζεται στον browser σας. Στον Internet Explorer 6 και στο Mozilla Firefox εμφανίζεται ένα λουκέτο στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης σας. Στους υπόλοιπους browsers (Internet Explorer 7 και άνω, Opera, Safari, Chrome κ.τ.λ.) εμφανίζεται πάνω δεξιά στο τέλος της γραμμής διευθύνσεων.

Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται σε προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των χρηστών είναι απόρρητες. Η εταιρεία μας διαθέτει διαδικασίες οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών στην ιστοσελίδα μας.

Για τις τραπεζικές σας συναλλαγές η εταιρεία έχει εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον με την χρήση του πρωτόκολλου SSL και την συνεργασία με αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα. Οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την τραπεζική συναλλαγή αφορά αποκλειστικά την εκάστοτε τράπεζα και τον χρήστη.

Η πρόσβαση στα συστήματα της εταιρείας (servers) ελέγχεται από τοίχο προστασίας (firewall), το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών, απαγορεύοντας την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

Η εταιρεία μας δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας και των συναλλαγών, εκτός αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών, όταν και όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε όσα στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς και την διόρθωση τους σε περίπτωση που τεκμηριώνεται η ύπαρξη λάθους.

5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας


5.1 Ο ιστότοπος και όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το κείμενο, το σχέδιο, τα λογότυπα, τα γραφικά, τα εικονίδια, τις εικόνες και άλλο υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο (το “Περιεχόμενο”) αποτελούν ιδιοκτησία της
NUTREE ή περιλαμβάνονται με την άδεια της σχετικός ιδιοκτήτης.

5.2 Η χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου, εκτός από όσα προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς τη γραπτή άδεια του κατόχου του Περιεχομένου απαγορεύεται αυστηρά. Θα επιβάλλουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης ποινικής δίωξης.

5.3 Με το παρόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ως εξής:

(α) Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να κατεβάσετε αποσπάσματα οποιασδήποτε σελίδας(ών) από τον Ιστότοπό μας για προσωπική σας αναφορά και μπορείτε να επιστήσετε την προσοχή άλλων εντός του οργανισμού σας σε υλικό που δημοσιεύεται στον Ιστότοπό μας.
(β) Δεν πρέπει να τροποποιείτε το χαρτί ή τα ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού που έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εικόνες, φωτογραφίες, ακολουθίες βίντεο ή ήχου ή γραφικά χωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.
(γ) Η κατάστασή μας (και οποιωνδήποτε αναγνωρισμένων συντελεστών) ως δημιουργών του υλικού στον Ιστότοπό μας πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται.
(δ) Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέρος του υλικού στον Ιστότοπό μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να λάβετε άδεια από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας.
(ε) Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή πραγματοποιήσετε λήψη οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπού μας κατά παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας θα παύσει αμέσως και θα πρέπει, κατά την επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του υλικού που έχουν κάνει.
(στ) Ως προϋπόθεση για την πρόσβασή σας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου, μας εγγυάστε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό που απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή με τρόπο που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να δημιουργήσει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει οποιονδήποτε νόμο και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο για να δημοσιεύσετε ή να μεταδώσετε οποιαδήποτε παραβατική, απειλητική, ψευδή, παραπλανητική, καταχρηστική, παρενοχλητική, συκοφαντική, δυσφημιστική, χυδαία, άσεμνη, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, πορνογραφικό ή βέβηλο υλικό. Θα συνεργαστούμε πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που ζητά ή την καθοδηγεί να αποκαλύψει την ταυτότητα οποιουδήποτε δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιες πληροφορίες ή υλικό. Εγγυάστε επίσης να μας ενημερώσετε αμέσως μόλις αντιληφθείτε οποιαδήποτε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση αυτού του ιστότοπου από τρίτους.

6. Εμπιστοσύνη στις πληροφορίες που αναρτήθηκαν

6.1 Ο σχολιασμός και το άλλο υλικό που δημοσιεύεται στον Ιστότοπό μας δεν προορίζονται για συμβουλές στις οποίες πρέπει να βασιστούμε. Ως εκ τούτου, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη και ευθύνη που απορρέει από οποιαδήποτε εξάρτηση από οποιονδήποτε επισκέπτη της Ιστοσελίδας μας ή από οποιονδήποτε μπορεί να ενημερωθεί για οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του.

7. Ευθύνηση μας


7.1 Το υλικό που εμφανίζεται στον Ιστότοπό μας παρέχεται χωρίς εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή εγγυήσεις ως προς την ακρίβειά του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς και τα τρίτα μέρη που συνδέονται με εμάς αποκλείουμε ρητά:

(α) Όλοι οι όροι, οι εγγυήσεις και άλλοι όροι που θα μπορούσαν διαφορετικά να υπονοούνται από την ισχύουσα νομοθεσία.
(β) Οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από οποιονδήποτε χρήστη σε σχέση με τον Ιστότοπό μας ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης του Ιστότοπού μας, οποιωνδήποτε ιστότοπων που συνδέονται με αυτόν και οποιοδήποτε υλικό αναρτάται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε ευθύνης για απώλεια εισοδήματος ή εσόδων· απώλεια της επιχείρησης? απώλεια κερδών ή συμβάσεων· απώλεια της αναμενόμενης αποταμίευσης· απώλεια δεδομένων· απώλεια υπεραξίας· σπατάλη χρόνου διαχείρισης ή γραφείου. και για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, ανεξάρτητα από το εάν προκύψει και προκλήθηκε από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας), παράβασης σύμβασης ή άλλου είδους, ακόμη και αν είναι προβλέψιμο, υπό τον όρο ότι αυτή η προϋπόθεση δεν εμποδίζει αξιώσεις για απώλεια ή ζημία της υλικής περιουσίας σας ή οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις για άμεση οικονομική ζημία που δεν εξαιρούνται από καμία από τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.

8. Πληροφορίες για εσάς και της επίσκεψής σας στον ιστότοπο


8.1 Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας, συναινείτε σε μια τέτοια επεξεργασία και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς είναι ακριβή.

9. Αποποιήσεις ευθυνών


9.1 Το Περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές μπορεί να γίνονται περιοδικά σε αυτόν τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν δεσμευόμαστε να ενημερώνουμε τακτικά τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

9.2 Επιπλέον, δεν εγγυόμαστε ότι αυτός ο ιστότοπος θα λειτουργεί αδιάκοπα ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθώνονται περιοδικά ή ότι είναι συμβατή με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό σας, ότι ο ιστότοπος θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται στον ιστότοπο, ότι ο διακομιστής που παρέχει τον Ιστότοπο είναι απαλλαγμένος από ιούς ή οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο λογισμικό.

9.3 Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, οι χρήστες αποδέχονται ότι έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε και/ή να διακόψουμε προσωρινά ή μόνιμα ολόκληρο ή μέρος του Ιστότοπου με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες.

9.4 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημιά (θετική, αρνητική, τυχαία, συμβατική ή άλλη) που προκύπτει από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στον Ιστότοπο, τη διακοπή του συνόλου ή μέρους αυτού, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση, διακοπή ή κακή λήψη της υπηρεσίας ή απώλεια του περιεχομένου τους, την ύπαρξη οποιουδήποτε σφάλματος. Σε κάθε περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε ανά πάσα στιγμή προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή μέρους του Ιστότοπου για συντήρηση ή αναβάθμιση ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.


10. Κατάχρηση της ιστοσελίδας,
hacking και άλλες κυβερνητικές απειλές


10.1 Δεν πρέπει να κάνετε κατάχρηση της Ιστοσελίδας μας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, trojans, worms, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπό μας, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο Ιστότοπός μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένος στον Ιστότοπό μας. Δεν πρέπει να επιτεθείτε στον Ιστότοπό μας μέσω επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή κατανεμημένης επίθεσης άρνησης υπηρεσίας.

10.2 Με την παραβίαση αυτής της διάταξης, θα διαπράξατε ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτές. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας θα παύσει αμέσως.

10.3 Δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από διανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, τα προγράμματα υπολογιστών, τα δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης του ιστότοπού μας ή για τη λήψη οποιουδήποτε υλικού που δημοσιεύεται σε αυτό ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με αυτό.

11. Σύνδεση με την ιστοσελίδα μας


11.1 Μπορείτε να συνδέσετε την αρχική μας σελίδα, υπό τον όρο ότι το κάνετε με τρόπο δίκαιο και νόμιμο και δεν βλάπτει τη φήμη μας ή δεν την εκμεταλλεύεται, αλλά δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο με τέτοιο τρόπο που να προτείνει οποιαδήποτε μορφή συσχέτιση, έγκριση ή έγκριση εκ μέρους μας όπου δεν υπάρχει.

11.2 Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο από οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν ανήκει σε εσάς.

11.3 Ο ιστότοπός μας δεν πρέπει να πλαισιώνεται σε κανέναν άλλο ιστότοπο, ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας εκτός από την αρχική σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση. Ο ιστότοπος από τον οποίο συνδέεστε πρέπει να συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

12. Σύνδεσμοι από την ιστοσελίδα μας


12.1 Όπου ο Ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτα μέρη, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για ενημέρωσή σας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των τοποθεσιών ή πόρων και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αυτά ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους.

13. Απαγορευμένες χρήσεις


13.1 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας:

(α) Με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει οποιαδήποτε ισχύουσα τοπική, εθνική ή διεθνή νομοθεσία ή κανονισμό.
(β) Με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος ή δόλιος ή έχει οποιονδήποτε παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα.
(γ) Με σκοπό να βλάψουν ή να επιχειρήσουν να βλάψουν ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
(δ) Για να στείλετε, να λάβετε εν γνώσει σας, να ανεβάσετε, να κατεβάσετε, να χρησιμοποιήσετε ή να επαναχρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό που δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα περιεχομένου των παρόντων Όρων Χρήσης.
(ε) Για τη μετάδοση ή την εξασφάλιση της αποστολής οποιουδήποτε ανεπιθύμητου ή μη εξουσιοδοτημένου διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παρόμοιας παρότρυνσης (spam).
(στ) Για να μεταδώσετε εν γνώσει σας δεδομένα, στείλτε ή ανεβάστε οποιοδήποτε υλικό περιέχει ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, χρονολογικές βόμβες, καταγραφείς πληκτρολόγησης, λογισμικό κατασκοπίας, adware ή οποιοδήποτε άλλο επιβλαβές πρόγραμμα ή παρόμοιο κώδικα υπολογιστή που έχει σχεδιαστεί για να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικό ή υλικό υπολογιστή.


14. Αναστολή και λήξη


14.1 Θα προσδιορίσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, εάν υπήρξε παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης μέσω της χρήσης του ιστότοπού μας από εσάς. Όταν έχει συμβεί παραβίαση των Όρων Χρήσης, ενδέχεται να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνουμε κατάλληλη.

15. Λογισμικό διαθέσιμο σε αυτόν τον ιστότοπο


15.1 Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα σε οποιοδήποτε λογισμικό που διατίθεται για λήψη από τον Ιστότοπο («Λογισμικό») ανήκουν σε εμάς ή στους προμηθευτές/παρόχους άδειας χρήσης μας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες από τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο, ίσως χρειαστεί να συνάψετε άδειες χρήσης με τρίτους παρόχους λογισμικού. Η δυνατότητά σας να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να εξαρτάται από το εάν έχετε συνάψει τέτοιες άδειες. Η χρήση του Λογισμικού από εσάς διέπεται από τους όρους οποιασδήποτε άδειας χρήσης που μπορεί να συνοδεύει ή να περιλαμβάνεται στο Λογισμικό. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τη διευθέτηση τέτοιων αδειών. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε Λογισμικό εκτός εάν συμφωνείτε με μια τέτοια άδεια χρήσης. Όπου κάνετε λήψη λογισμικού από αυτόν τον ιστότοπο, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

16. Παραλλαγές

16.1 Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, τροποποιώντας αυτήν τη σελίδα. Αναμένεται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να λαμβάνετε υπόψη τυχόν αλλαγές που κάναμε, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται σε αυτούς τους όρους χρήσης ενδέχεται επίσης να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ειδοποιήσεις που δημοσιεύονται αλλού στον Ιστότοπό μας.

17. Οι ανησυχίες σας


17.1 Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με το υλικό που εμφανίζεται στον Ιστότοπό μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο
info@nutree.gr

18. Διάφορες διατάξεις


18.1 Αυτοί οι Όροι Χρήσης και η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιλογή της νομοθεσίας. Τα δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας που βρίσκονται στην Ελλάδα θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιεσδήποτε και όλες τις διαφορές που προκύπτουν από, σχετίζονται ή αφορούν τους παρόντες Όρους Χρήσης και/ή τον Ιστότοπο ή στις οποίες οι παρόντες Όροι Χρήσης ή/και ο Ιστότοπος αποτελούν υλικό γεγονός.

18.2 Εάν αποφασίσουμε να παραιτηθούμε από οποιαδήποτε παραβίαση υποχρέωσης που προκύπτει από αυτούς τους Όρους Χρήσης, τότε αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε παραιτηθεί από οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ή οποιεσδήποτε μελλοντικές παραβιάσεις. Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν τυχόν δικαιώματα ή ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από οποιαδήποτε άλλη συμφωνία.

18.3 Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων Χρήσης κριθεί άκυρο ή μη εκτελεστό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παραπάνω αποποίησης ευθύνης και περιορισμών ευθύνης, τότε η άκυρη ή εκτελεστή διάταξη θα θεωρηθεί ότι αντικαθίσταται από έγκυρη, εκτελεστή η διάταξη που ταιριάζει περισσότερο με την πρόθεση της αρχικής διάταξης και το υπόλοιπο της συμφωνίας θα συνεχίσει να ισχύει.